Không có phản hồi

Bạn đã xây nhà xong và đang sống trong ngôi nhà mới của mình. Bạn có biết rằng bạn cần phải làm một việc quan trọng? Đó là hoàn công nhà ở. Hoàn công nhà ở là gì và tại sao bạn nên làm điều đó? Bài viết này Xây dựng Miền Đất Việt sẽ giải đáp thắc mắc của bạn, cũng như cung cấp các thông tin về quy định, thủ tục, lợi ích và hậu quả của việc hoàn công nhà ở.

>> Mời bạn xem thêm:

Hoàn công nhà ở là gì?

Hoàn công nhà ở là việc kiểm tra và xác nhận rằng công trình xây dựng nhà ở đã hoàn thành theo đúng giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật về xây dựng . Hoàn công nhà ở có mục đích để đảm bảo an toàn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường và an toàn pháp lý cho công trình và người sử dụng .

Không phải tất cả các loại hình nhà ở đều cần phải hoàn công. Theo luật xây dựng, các trường hợp sau đây không cần phải hoàn công :

 • Nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn không quá 250 mét vuông, không có tầng hầm, không có tầng áp mái, không có tầng lửng, không có sân thượng, không có lan can, không có mái che
 • Nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn không quá 500 mét vuông, không có tầng hầm, không có tầng áp mái, không có tầng lửng, không có sân thượng, không có lan can, không có mái che và được xây dựng trong khu vực nông thôn
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất do người dân tự khai phá hoặc được Nhà nước giao cho người dân sử dụng
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất do người dân tự khai phá hoặc được Nhà nước giao cho người dân sử dụng trong khu vực miền núi hoặc khu vực khó khăn
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất do người dân tự khai phá hoặc được Nhà nước giao cho người dân sử dụng trong khu vực biên giới
Hoàn công nhà ở là gì?

Hoàn công nhà ở là gì?

Ngoài ra, các công trình xây dựng nhà ở có diện tích sàn không quá 2.500 mét vuông, không có tầng hầm, không có tầng áp mái, không có tầng lửng, không có sân thượng, không có lan can, không có mái che và được xây dựng trong khu vực đô thị hoặc khu vực nông thôn cũng có thể được miễn hoàn công nếu được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cho phép .

Quy định về hoàn công nhà ở

Việc hoàn công nhà ở được quy định bởi các văn bản pháp luật sau đây :

 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xây dựng
 • Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 30/9/2019 của Bộ Xây dựng quy định về hoàn công công trình xây dựng

Theo các văn bản pháp luật trên, các trường hợp sau đây bắt buộc phải hoàn công :

 • Nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn lớn hơn 250 mét vuông hoặc có tầng hầm, tầng áp mái, tầng lửng, sân thượng, lan can, mái che
 • Nhà ở riêng lẻ có diện tích sàn lớn hơn 500 mét vuông hoặc có tầng hầm, tầng áp mái, tầng lửng, sân thượng, lan can, mái che và được xây dựng trong khu vực nông thôn
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất do Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất do Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu vực miền núi hoặc khu vực khó khăn
 • Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên đất do Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong khu vực biên giới
 • Các công trình xây dựng nhà ở khác không thuộc các trường hợp miễn hoàn công
Quy định về hoàn công nhà ở

Quy định về hoàn công nhà ở

Để hoàn công nhà ở, công trình phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây :

 • Được xây dựng theo đúng giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật về xây dựng
 • Được xây dựng theo đúng thiết kế đã được duyệt và phê duyệt
 • Được xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng về an toàn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường và an toàn pháp lý
 • Được xây dựng theo đúng các quy chuẩn và quy trình thi công
 • Được xây dựng theo đúng các cam kết và hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu

Thủ tục hoàn công nhà ở

Để thực hiện thủ tục hoàn công nhà ở, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hoàn công nhà ở. Hồ sơ hoàn công nhà ở bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin hoàn công nhà ở
 • Bản sao giấy phép xây dựng
 • Bản vẽ thiết kế đã được duyệt và phê duyệt
 • Bản sao hợp đồng thi công và nghiệm thu công trình
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ liên quan đến việc xin cấp điện, nước, thoát nước, viễn thông (nếu có)
 • Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn môi trường và an toàn pháp lý của công trình
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng

Bước 2: Nộp hồ sơ hoàn công nhà ở tại cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền là:

 • Sở Xây dựng, trong trường hợp công trình xây dựng nhà ở có diện tích sàn từ 2.500 mét vuông trở lên hoặc có tầng hầm, tầng áp mái, tầng lửng, sân thượng, lan can, mái che
 • UBND cấp huyện, trong trường hợp công trình xây dựng nhà ở có diện tích sàn từ 250 mét vuông đến dưới 2.500 mét vuông hoặc có tầng hầm, tầng áp mái, tầng lửng, sân thượng, lan can, mái che
 • UBND cấp xã, trong trường hợp công trình xây dựng nhà ở có diện tích sàn dưới 250 mét vuông và không có tầng hầm, tầng áp mái, tầng lửng, sân thượng, lan can, mái che

Bước 3: Chờ cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tiến hành kiểm tra và xác nhận hoàn công nhà ở. Thời gian kiểm tra và xác nhận hoàn công nhà ở là:

 • Không quá 10 ngày làm việc, đối với công trình xây dựng nhà ở do Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện giải quyết
 • Không quá 7 ngày làm việc, đối với công trình xây dựng nhà ở do UBND cấp xã giải quyết

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận hoàn công nhà ở từ cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Giấy chứng nhận hoàn công nhà ở là giấy tờ chứng minh rằng công trình xây dựng nhà ở đã được hoàn thành theo đúng quy định pháp luật về xây dựng và có thể sử dụng an toàn.

Thủ tục hoàn công nhà ở

Thủ tục hoàn công nhà ở

Lợi ích của việc hoàn công nhà ở

Việc hoàn công nhà ở không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một lợi ích cho chủ nhà và người sử dụng. Có nhiều lợi ích mà việc hoàn công nhà ở mang lại, chẳng hạn như:

 • Được cấp sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng đối với nhà ở và đất nền liền kề. Đây là giấy tờ quan trọng để bạn có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi có tranh chấp về nhà ở hoặc đất đai. Ngoài ra, sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở còn là điều kiện để bạn có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến nhà ở, như vay vốn, thế chấp, bán nhà, cho thuê, tặng cho, di chuyển, chuyển nhượng, …
 • Được đăng ký quyền sở hữu tài sản theo pháp luật. Khi bạn hoàn công nhà ở, bạn có thể đăng ký quyền sở hữu tài sản của mình tại cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản có thẩm quyền. Việc này giúp bạn được công nhận và bảo vệ quyền lợi của mình theo pháp luật. Bạn cũng có thể yêu cầu cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản cấp cho bạn giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, là giấy tờ chứng minh rằng bạn là người sở hữu tài sản đó.
 • Được bảo vệ pháp lý khi có tranh chấp về nhà ở. Khi bạn hoàn công nhà ở, bạn có thể chứng minh được rằng bạn đã xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng và các quy định pháp luật về xây dựng. Điều này giúp bạn tránh được các rủi ro pháp lý khi có tranh chấp về nhà ở, như bị kiện, bị phạt, bị buộc tháo dỡ, bị mất quyền lợi, … Bạn cũng có thể yêu cầu cơ quan pháp luật can thiệp và bảo vệ quyền lợi của mình khi có tranh chấp về nhà ở.

Qua bài viết này, Xây dựng Miền Đất Việt đã giải thích cho bạn hoàn công nhà ở là gì và tại sao bạn nên làm điều đó. Tôi cũng đã cung cấp cho bạn các thông tin về quy định, thủ tục, lợi ích của việc hoàn công nhà ở. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về việc này và có thể áp dụng vào thực tế.

Nếu bạn có nhu cầu xây dựng, thiết kế thi công nhà ở thì hãy liên hệ ngay với MDV để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa mọi ý tưởng của bạn.