miendatviet Không có phản hồi

Xin giấy phép xây dựng là thủ tục bắt buộc cho hầu hết các công trình và nhà ở, ngoại trừ trường hợp được miễn theo quy định. Việc cấp phép đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý xây dựng, đảm bảo công trình tuân thủ quy hoạch và các quy định pháp luật liên quan. Bài viết này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và các thủ tục khi xin giấy phép xây dựng, hãy cùng Miền Đất Việt tìm hiểu giấy phép xây dựng là gì nhé.

Xem thêm:

1. Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là một văn bản quan trọng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, xác nhận cho phép cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các công việc xây dựng như xây mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình theo quy định trong phạm vi nội dung được cấp phép. Giấy phép xây dựng là công cụ quan trọng giúp tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt, từ đó xác định việc người dân thực hiện xây dựng có phù hợp với quy hoạch hay không.

Về loại giấy phép xây dựng, Khoản 3 Điều 89 của Luật Xây dựng 2014 sửa đổi 2020 quy định các loại giấy phép như sau:

 • Giấy phép xây dựng mới: Loại giấy phép này dành cho các chủ đầu tư muốn xây dựng công trình mới.
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo: Pháp luật quy định rằng trong trường hợp có nhu cầu sửa chữa, cải tạo để thay đổi kết cấu chịu lực, diện tích của công trình, dự án, người dân cần phải xin giấy phép.
 • Giấy phép di dời công trình: Các trường hợp cụ thể mà các chủ thể cần xin giấy phép di dời công trình bao gồm di dời nhà ở cá nhân, công trình trong khu đô thị, trung tâm cụm xã, hoặc trong khu bảo tồn, di tích văn hóa – lịch sử. Các chủ đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về di dời công trình và chuẩn bị hồ sơ cần thiết để nộp cho cơ quan thẩm quyền.

Giấy phép xây dựng có thời hạn:

Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, thì thời gian nhận giấy phép sẽ không quá lâu. Trong khoảng 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ và 30 ngày đối với các công trình khác. Các hồ sơ không đủ điều kiện sẽ cần được bổ sung hoặc chỉnh sửa trước khi được chấp thuận.

Giấy phép xây dựng là gì

Giấy phép xây dựng là gì

2. Nội dung chính của giấy phép xây dựng

Theo quy định của Điều 90 Luật Xây dựng 2014. Nội dung chính của giấy phép xây dựng gồm các mục sau:

 • Tên Công Trình và Chủ Đầu Tư: Thông tin về tên của công trình thuộc dự án và tên, địa chỉ của chủ đầu tư là một phần quan trọng của giấy phép xây dựng.
 • Địa Điểm và Vị Trí Xây Dựng: Thông tin về địa điểm cụ thể và vị trí xây dựng công trình, bao gồm các tuyến xây dựng đối với công trình theo tuyến, cũng là một phần không thể thiếu trong giấy phép xây dựng.
 • Loại và Cấp Công Trình Xây Dựng: Mô tả loại và cấp độ của công trình xây dựng, đồng thời xác định cốt lõi của công trình.
 • Chỉ Giới Đường Đỏ và Chỉ Giới Xây Dựng: Các thông tin về chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng cũng được ghi rõ trong giấy phép.
 • Mật Độ Xây Dựng và Hệ Số Sử Dụng Đất (nếu có): Trong trường hợp có, thông tin về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất cũng được đưa vào giấy phép.
 • Thông Tin Đối Với Công Trình Dân Dụng và Công Nghiệp: Đối với các công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở riêng lẻ. Giấy phép cần bổ sung thông tin về tổng diện tích xây dựng, diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt), số tầng và chiều cao tối đa toàn công trình.
 • Thời Hạn Khởi Công Công Trình: Quy định rằng công trình phải khởi công trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.
 • Môi Trường Bảo Vệ và Các Quy Định Khác: Giấy phép cũng bao gồm các quy định về môi trường bảo vệ và các quy định khác áp dụng cho từng loại công trình.

Theo Khoản 10, Điều 90 của Luật Xây dựng 2014, giấy phép xây dựng có thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày cấp. Đồng thời, công trình phải khởi công trong thời hạn đó. Trong trường hợp không tuân thủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thu hồi giấy phép xây dựng. Và có thể hủy nếu không có sự khắc phục hậu quả trong thời hạn xác định.

Nội dung của giấy phép xây dựng

Nội dung của giấy phép xây dựng

3. Vì sao chủ nhà cần phải xin giấy phép xây dựng

Chủ nhà cần phải xin giấy phép xây dựng vì một số lý do quan trọng sau đây:

 • Tuân thủ pháp luật: Việc xin giấy phép xây dựng là một yêu cầu pháp lý và bắt buộc theo quy định của pháp luật. Chủ nhà cần phải tuân thủ các quy định và thủ tục được quy định bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hợp pháp và tránh phạt lỗi.
 • Bảo vệ quyền lợi và an toàn: Giấy phép xây dựng giúp bảo vệ quyền lợi và an toàn của chủ nhà cũng như cộng đồng xung quanh. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng được ghi trong giấy phép. Qua đó, giúp đảm bảo rằng công trình được xây dựng với chất lượng an toàn và đúng quy định.
 • Tránh rủi ro pháp lý và tai nạn: Nếu chủ nhà xây dựng mà không có giấy phép, họ có thể đối mặt với rủi ro pháp lý, bao gồm vi phạm pháp luật và bị phạt tiền. Ngoài ra, công trình xây dựng không được kiểm soát có thể gây ra tai nạn hoặc thiệt hại về sau cho người và tài sản.
 • Quản lý quy hoạch đô thị: Giấy phép xây dựng là công cụ để quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị. Việc xin giấy phép đảm bảo rằng các công trình xây dựng được phát triển một cách hợp lý và phù hợp với quy hoạch địa phương.
Vì sao chủ nhà phải xin giấy phép xây dựng

Vì sao chủ nhà phải xin giấy phép xây dựng

4. Các trường hợp chủ nhà phải xin giấy phép xây dựng

Việc chủ nhà phải xin giấy phép xây dựng là bắt buộc đối với nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Xây dựng công trình mới: Khi chủ nhà muốn xây dựng một công trình mới. Bao gồm nhà ở, nhà hàng, cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng, hoặc bất kỳ công trình nào khác, họ phải xin giấy phép xây dựng từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Sửa chữa và cải cạo: Trong trường hợp chủ nhà muốn thực hiện sửa chữa, cải tạo hoặc mở rộng một công trình hiện có, họ cũng cần phải xin giấy phép xây dựng. Các loại sửa chữa có thể bao gồm việc thay đổi kết cấu, diện tích, hoặc mục đích sử dụng của công trình.
 • Di dời công trình: Khi cần di dời một công trình từ vị trí hiện tại đến vị trí mới, chủ nhà cũng cần phải xin giấy phép xây dựng. Việc di dời có thể bao gồm nhà ở, công trình công nghiệp, hoặc các công trình khác và phải tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn.
 • Xây dựng theo giai đoạn: Trong một số trường hợp, chủ nhà có thể muốn phân chia việc xây dựng công trình thành nhiều giai đoạn. Đối với mỗi giai đoạn, họ cũng phải xin giấy phép xây dựng tương ứng. Việc này đảm bảo rằng mỗi phần của công trình được xây dựng đúng quy định và an toàn.
 • Xây dựng công trình tạm thời: Trong một số trường hợp, chủ nhà có thể muốn xây dựng một công trình tạm thời như lề đường, nhà container, hoặc công trình khác. Ngay cả với các công trình tạm thời, họ cũng cần phải có giấy phép xây dựng để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn.
 • Xây dựng trong khu vực đặc biệt: Đối với các khu vực có quy định đặc biệt như khu di tích, khu bảo tồn, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, chủ nhà cũng phải tuân thủ các quy định và yêu cầu nghiêm ngặt khi xin giấy phép xây dựng.
Các trường hợp phải xin GPXD

Các trường hợp phải xin GPXD

5. Hồ sơ và quy trình xin giấy phép xây dựng nhà ở

5.1. Thành phần của hồ sơ xin phép xây dựng

Đề xuất yêu cầu đầy đủ giấy tờ gồm:

1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng theo Mẫu số 01.

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng, bao gồm giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy nếu cần.

Bản vẽ bao gồm:

– Mặt bằng công trình trên lô đất, kèm sơ đồ vị trí.

– Mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt chính của công trình.

– Mặt bằng móng và mặt cắt móng, kèm sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình.

5.2. Trình tự, thủ tục xin giấy phép

Quy trình xử lý hồ sơ như sau:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
 • Bước 3: Giải quyết yêu cầu.
 • Bước 4: Trả kết quả.

Thời hạn giải quyết: không vượt quá 15 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần thêm thời gian xem xét, cơ quan cấp giấy phép sẽ thông báo bằng văn bản về lý do. Tuy nhiên, không quá 10 ngày sau khi hết hạn.

Kết luận

Xin giấy phép xây dựng là gì là một khái niệm pháp lý bắt buộc mà còn là bước đầu tiên để kiến tạo tương lai bền vững. Giấy phép đảm bảo công trình an toàn, chất lượng, tuân thủ quy hoạch. Góp phần xây dựng môi trường sống văn minh và thúc đẩy sự phát triển đô thị bền vững. Miền Đất Việt hân hạnh đồng hành cùng các Chủ đầu tư trong suốt quá trình xin giấy phép xây dựng. Với đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ uy tín, trách nhiệm, giúp bạn hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.